Черкаське обласне управління водних ресурсів

Перейти до змісту

Головне меню
Завдання

Відділ кадрового забезпечення, контролю, діловодства...

      


Шаповал Наталія Миколаївна - начальник відділу управління персоналом, контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

Завдання відділу


    Основними завданнями відділу є:                 
- здійснення контролю  за  виконанням  структурними підрозділами  та фахівцями  облводресурсів актів та доручень президента України, Кабінету Міністрів України, актів Держводагенства України, рішень обласної ради, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, наказів начальника облводресурсів (далі
документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та громадян, а також аналіз причин порушення строків виконання  документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;    
- інформування начальника облводресурсів про стан виконання документів фахівцями облводресурсів;       
 - підбір і розміщення кадрів згідно їх професійних якостей;    
- забезпечення підрозділів облводресурсів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
- оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;
- виконання роботи по плануванню і організації різних форм навчання працівників, облік спеціалістів, які завершили навчання;
- забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництва, наданням їм методичної допомоги;
- формування резерву фахівців для переміщення на посади згідно штатно-посадового  розпису;      
 - здійснення  контролю за відповідністю вимогам  чинного законодавства  проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в облводресурсів;   
 -  вжиття заходів щодо зміни чи відміни правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;              
 - надання методичної допомоги структурним підрозділам та фахівцям облводресурсів, міжрайонних управлінь водного господарства в організації роботи з ведення діловодства;   
 - розробка інших документів згідно розпоряджень правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;
 - взаємодія із засобами масової інформації у справі висвітлення діяльності облводресурсів;
 - ведення архівної справи облводресурсів.


Назад до змісту | Назад до головного меню