Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області

Перейти до змісту

Головне меню

Загальна інформація

Відділ експлуатації водогосподарських об'єктів

Напрямок: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБЄКТІВ.


В межах Черкаської області меліоровані землі несуть в собі значний потенціал по збільшенню урожайності сільськогосподарських культур у порівнянні з богарними землями. І сільські жителі вдячні водогосподарникам за їх працю. В с. Межиріч Канівського району ще в 1914 році збудовано памятний знак на честь осушення заплави р.Рось.
За даними науково-дослідних інститутів урожайність сільськогосподарських культур на поливних землях у зоні лісостепу вища у порівнянні із незрошуваними в 1,3 рази по зернових, в 1,4 рази по овочах,  в 1,6 рази по кормових коренеплодах, до 3 разів по багаторічних травах. Сади також вимагають регулярного зволоження кореневмісного шару. За даними Уманського сільськогосподарського інституту, підвищення урожайності до 30 т/га супроводжується прямо пропорційним збільшенням водоспоживання, а от подальше наростання маси врожаю істотно не впливає на водоспоживання. Висока продуктивність саду забезпечується при оптимальному водному режимі протягом усього періоду вегетації.
В області станом на 1січня 2016 року нараховується 118,9 тис.га меліорованих земель, що складає 8,2% від площі сільськогосподарських угідь області,  в тому числі 63.2 тис.га зрошуваних земель, із них в зоні державних систем знаходиться 51.4 т.га, та осушених земель 55,7 тис.га, в тому числі  в зоні державних систем - 51,4 тис.га.
Згідно повноважень, визначених Положенням, на Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області покладено організацію робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів тільки міжгосподарського значення. Внутрішньогосподарська мережа повинна утримуватися за кошти власників, якими можуть бути господарства-землекористувачі, територіальні громади, інші юридичні особи та громадяни. Згідно ст.15 Закону України «Про меліорацію земель», контроль за використанням меліорованих земель здійснюють районні державні адміністрації. А згідно ст.25 цього ж Закону відповідальність за використання меліорованих земель несуть їх користувачі та власники.


Зрошення.


Зрошувальні системи виконанні закритого типу.
Спосіб поливу - дощування.
Джерелами зрошення є водоймища, річки і ставки і в незначній мірі підземні води лівобережжя Дніпра. Значна частина зрошення прив
язана до Кременчуцького водосховища.
На балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області перебуває  81 насосна станція, 29 шт.  акумулюючих басейнів, 302,7  км трубопроводів, 296 шт. гідротехнічних споруд та цілий ряд допоміжних споруд, що входять до складу зрошувальних систем.
Протягом останніх років збільшується площа поливу сільськогосподарських угідь. Зокрема, якщо у 2011 році поливи здійснювались на площі 5,2 тис.га (8% від наявних зрошуваних земель), то у 2018 році полито 13,1 тис.га та проведено 59,9 тис. гектарополивів.

Меліоративна обстановка на зрошуваних землях для вирощування сільськогосподарських культур сприятлива, мінералізація грунтових вод допустима.

Осушення.

Завдяки існуваню осушувальних систем, щорічно з меліорованих земель скидається 140-160 млн.м 3 надлишкових вод. Це дає змогу вчасно розпочати сільськогосподарські роботи на понижених та заплавних ділянках малих та середніх річок області, де на сільськогосподарських угіддях спостерігається високе залягання рівнів грунтових вод. Крім того, здійснення подвійного регулювання ( скид надлишковоих вод та затримка стоку) дає змогу підтримувати належний повітряний та гідрологічний режим та сприяє росту сільськогосподарських культур.
Для таких річок, як Супій, Тясмин, Золотоношка, у заплавах яких розташовані основні осушувальні системи області, характерна значна довжина (до 80 км), складна і різноманітна геолого-морфологічна будова та наявність густої мережі староріч, блюдець, нерівностей поверхні землі. Як весняні повені, так і дощові паводки характеризуються великою кількістю у воді зважених часток, які замулюють значну частину відкритої осушувальної мережі, що потребує постійного здійснення робіт з очистки русел і каналів.
Протяжність відкритої осушувальної мережі складає 2328 км, державної - 776,5 км , з них 221,3 км - відрегульовані водоприймачі. На них розміщені 1438 гідротехнічних споруд, з яких 462 міжгосподарські.

Належне утримання осушувальних систем зменшує ризики підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок мешканців населених пунктів та садово-городніх товариств, будівель жителів.

Напрямок: МЕХАНІЗАЦІЯ.


В організаціях Регіонального офісу водних ресурсів нараховується 116 одиниць машин і механізмів, в тому числі 61 автотранспортних засобів (вантажних 27 шт., автобуси 11 шт., легкові -15 шт., спеціальні 8 шт., з них автокрани -4 шт.), 10 одноківшових екскаваторів ( з них 9 з навісним обладнанням «драглайн»), 10 бульдозерів, 20  вільних тракторів, 9 тракторів з навісним екскаваторним обладнанням,   6 тракторів з іншим навісним обладнанням. Майже вся  наявна техніка має вік більше 10 років.
Техніка, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів використовуєиться при виконанні ремонтних та доглядових робіт на меліоративних об
єктах, що знаходяться в зоні діяльності міжрайонних управлінь водного господарства та на роботах при виконанні замовлень юридичних та фізичних осіб.
Держводагентством України щорічно визначається місце Регіонального офісу водних ресурсів серед організацій сфери управління за ефективністю використання автотранспорту та техніки по ряду показників. Так, по узагальненому показнику  у 2010 році Регіонального офісу водних ресурсів займало 6 місце, у 2011 році -  10, 2012 році - 8, 2013 році - 8, у 2014 році - 10.
Напрямок: ЕНЕРГЕТИКА.


Загальна потужність встановленого в організаціях Регіонального офісу водних ресурсів енергетичного обладнання становить 71,0 тис. кВт-год. Обладнання відноситься до II та III класів споживачів напруги. Із 81 насосних станцій 9 шт. є високовольтними. На виробничих базах управлінь водного господарства, їх експлуатаційних дільницях та міжгосподарських насосних станціях встановлено 115 силових трансформаторів різної потужності.
Практично всі насосні станції першого підйому, які подають воду в акумулюючі басейни, переведено на багатотарифний режим.
 В Лівобережному МУВГ працює ліцензована електротехнічна лабораторія, що дає змогу проводити випробування та перевірки обєктів вимірювання силами спеціалістів енергетичних служб управлінь водного господарства.


Напрямок: ОХОРОНА ПРАЦІ.

Наказом по облводресурсів від 27.02.2012  № 40 “ Про затвердження Положень та інструкцій з охорони праці” затверджене Положення про систему управління охороною праці в Черкаському облводресурсів. Головною метою впровадження та додержання вимог Положення про систему управління охороною праці являється підвищення ефективності роботи з охорони праці та зниження рівня виробничого травматизму в  цілому по облводресурсів.
Роботу з охорони праці за напрямками роботи проводить головний фахівець, який  свою діяльность здійснює безпосередньо під керівництвом начальника відділу експлуатації водогосподарських обєктів, механізації, енергозбереження та охорони праці. В міжрайонних управліннях водного господарства цю роботу здійснюють фахівці з охорони праці.
Щорічно складаються плани заходів по поліпшенню стану охорони праці, попередження виробничого травматизму та протипожежної безпеки. Затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці. В колективних договорах передбачений розділ «Охорона праці». Інформація про його виконання оформляється відповідними звітами щоквартально.
В облводресурсів запроваджено практику проведення щоквартального оперативного контролю з охорони праці IV ступеню із виїздом на  меліоративні об
єкти.
Протягом останніх двох років випадків виробничого травматизму, пожеж, дорожно-транспортних пригод і аварій у облводресурсів не зафіксовано.


 
Назад до змісту | Назад до головного меню